לעבוד באילת - זו תקופה בחיים,לעבוד באילת - זו חווית חיים,

לעבוד באילת - זה בתי אלמוג.

לעבוד באילת - זו תקופה בחיים,לעבוד באילת - זו חווית חיים,

לעבוד באילת - זה בתי אלמוג.

דילוג לתוכן